Traspàs d'hores lectives i no lectives

Per traspassar d'un curs a un altre les hores lectives i no lectives del personal del centre


Tasques que hauríeu de saber fer abans de començarAssistent del traspàs de curs: introducció


Podeu traspassar el conjunt d'hores lectives i no lectives i les seves assignacions a professors, equips i càrrecs.
1. Seleccioneu el curs escolar origen i cliqueu Traspassar.

               

2. Seleccioneu les assignacions de les quals voleu mantenir l'assignació d'hores lectives i no lectives que traspassareu.

Si no marqueu cap opció, podreu traspassar les hores lectives i no lectives però no es guardaran les hores i els dies que tenia cada usuari.

Marcant totes les opcions estareu traspassant les hores lectives i no lectives als equips, càrrecs i professors, i en el curs següent apareixeran als seus horaris.

3. Cliqueu 'Continuar'. Se us redirigirà a la següent pantalla.

               

4. Marqueu, d'entre les hores lectives i no lectives que teniu creades, les que voleu traspassar i cliqueu 'Guardar'.

Se us redirigirà a la pantalla principal, on podreu veure que el punt que acabeu de traspassar ha quedat marcat de color blau.


No es poden tornar a traspassar les hores lectives i no lectives. Si necessiteu fer modificacions ho podeu fer des d'AdministracióAcadèmicAccionsPersonal del centre o des d'AdministracióGestió d'usuaris > un usuari > icona de l'usuari (Personal docent).