Consultar notícies

Per veure les notícies del centre


Es poden consultar les notícies que el centre ha creat i fet visibles.

1. Des del bloc Sumari o el bloc Comunicació podeu veure una previsualització de les notícies.

2. Cliqueu el títol, Notícies, per veure totes les notícies que teniu visibles.

A l'esquerra podreu observar els mesos del curs i el nombre de notícies que s'han publicat cada mes. Cliqueu un d'aquests mesos per veure'n les notícies.Tags de les notícies:

Si heu creat etiquetes podreu consultar les notícies més fàcilment fent clic al nom de l'etiqueta.

 

RSS - Really Simple Syndication

RSS és una família de formats de canals web XML utilitzat per publicar continguts actualitzats sovint com ara llocs de notícies, weblogs o podcasts, i per mitjà del qual es pot compartir la informació i usar-la en altres llocs web o programes. És, en essència, una sindicació de continguts.

Les notícies generades amb Clickedu es poden vincular a RSS.

Per això cal que la notícia, en el moment de crear-la, s'hagi marcat visible al web.