Cicles formatius 20: Introducció manual de notes de cursos anteriors

Cicles formatius

Partim de la premissa que les Titulacions, cursos, Mòduls, Unitats formatives (UF) ja han estat creats.

Cal tenir en compte que l’alumne representa que està cursant 2n i li volem entrar les notes del curs anterior.

 

Alta en el curs anterior

Administració > Manteniment d'usuaris > Usuaris > Busquem l’alumne > Operació: AlumneAlta curs > Alumne curs: escollim l’any anterior (2010-2011) > Alta curs
A la pantalla següent hem d’escollir el curs (titulació) de l’any anterior, escollir les matèries (Crèdits o UF) que va cursar l’any passat i l’Origen de les notes: Intern.Guardem

L’aspecte de la pantalla que haurem de visualitzar haurà de ser semblant a la que mostrem a continuació:

 

Introducció de notes del curs anterior

Des d’aquesta pantalla es poden entrar les notes dels Crèdits, UF, Mòduls i Cicle, si fos el cas.

Notes dels Crèdits o UF: Botó ‘Notes’ de la franja del curs anterior (franja color taronja)

Notes dels Mòduls: Botó ‘Notes de mòduls’ a la franja de la titulació (franja color gris)

Notes de cicle: Botó ‘Notes de cicle’ a la franja de la titulació (franja color gris)