Llistats de grups

Per extreure informació sobre l'organització del centre en grups


Aquest llistat us permet consultar informació sobre els alumnes que hi ha a cada grup. També podeu consultar els grups de cursos anteriors.

  • Permís necessari: Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.

 
1. Des del bloc Administració, aneu al mòdul Acadèmic.

2. A 'Llistats', cliqueu Llistats de grups.

També hi podeu accedir des d'AdministracióLlistats, informes i graelles.

 Anireu a la pantalla on podeu veure els alumnes de cada grup, que podeu imprimir i exportar a Excel.

Al cercador podeu escollir quins grups voleu consultar i com els voleu agrupar. També podeu indicar si voleu que es mostrin els alumnes donats de baixa.