Accions: Sol·licitud de títol acadèmic i professional no universitari

Des d’aquest apartat podrem generar el full per sol·licitar el títol acadèmic de Cicles (LOGSE).

Cal que accediu a Administració, Documentació, botó Accions, apartat Sol·licitud de títol acadèmic.

 

 

Primer caldrà seleccionar els alumnes dels quals vulguem generar el full de sol·licitud del títol acadèmic i professional no universitari.Un cop seleccionats els alumnes, clicarem al botó “Acceptar” per passar al següent pas.

 

En aquest pas, trobarem una taula amb totes les dades que calen per generar la sol·licitud. Algunes d’aquestes dades, Clickedu ja les genera automàticament com són el nom de l’alumne, la data de naixement, el DNI, etc. Hi ha altres dades que caldrà que ompli l’usuari, aquestes són:

  • Persona que fa la sol·licitud.
  • Nom del sol·licitant
  • Cognoms del sol·licitant
  • DNI del sol·licitant
  • Títol sol·licitant
  • Codi d’ensenyament
  • Import
  • Data de pagament

 

Un cop aquestes dades estiguin introduïdes, ja podrem generar la sol·licitud del títol acadèmic i professional no universitari clicant al botó “Generar”.