Centres de procedència

Podem generar un llistat d’alumnes que inclogui les seves dades d’escolarització, és a dir, els centres escolars dels quals provenen. 

Per fer-ho, hem d’anar a la pestanya Administració, apartat Llistats, opció  Centres de procedència.Tenim dues possibilitats, crear un llistat d’alumnes per centre, o bé un llistat de centre per alumnes.

 

En el primer cas, hem de seleccionar el curs escolar, la classe o classes, els alumnes, i generar-lo, o bé generar etiquetes.

 

Després podrem agrupar els alumnes per classe, i ordenar-los per classe i alumne, o bé per alumne.


Finalment, podem imprimir la llista com a taula o exportar el llistat a Excel:

Amb Capçalera i peu podeu seleccionar un format de capçalera i peu dels que hàgiu configurat des d'AdministracióTipus, configuracions i importacions/exportacionsConfiguració de capçaleres i peus, amb el permís Configurar capçaleres i peus (Comunicació).

En el cas de generar un llistat de centres per alumne, haurem de triar la població i seleccionar el centre dels possibles centres que apareixen en el desplegable, o bé cercar per nom de centre.


En podrem generar el llistat o bé crear etiquetes, i podrem imprimir la llista com a taula o exportar el llistat a Excel: