Enviar un SMS

Per enviar un missatge mòbil a un usuari o contacte


Conceptes del glossari relacionats: contacte, directori de persones, grup personal

Tasques que has de saber fer abans de començar: Crear un nou contacte, Cercar un usuari/contacte al directori, Enviar un missatge


El directori de persones ofereix la possibilitat de poder enviar un SMS a qualsevol dels usuaris que tingueu llistats, sempre i quan l’usuari tingui informat, a la seva fitxa, un número de mòbil i tingueu permís per veure'l.

1. Des del bloc Comunicació, cliqueu el mòdul Personal docent i PAS i escolliu Directori de persones.

2. Cerqueu l'usuari o contacte a qui voleu enviar el missatge (com s'explica aquí) i cliqueu la icona del telèfon mòbil (SMS).

3. Escriviu el missatge i cliqueu 'Enviar'.

Si voleu, també podeu enviar un missatge mòbil a més d'una persona.

4. Cliqueu, en el directori de persones, el botó 'Nou SMS'.

               

5. Seleccioneu els usuaris a qui voleu enviar el missatge i afegiu números de telèfon manualment a Telèfons manuals.

6. Escriviu el missatge i cliqueu 'Enviar'.

Recordeu que quan envieu un SMS és recomanable escriure un text simple, sense signes de puntuació, per mantenir la compatibilitat amb tots els sistemes d’enviaments i recepció de SMS.