Centre d'interès

Per a informació clau, com continguts o activitats d'aprenentatge


Es pot fer servir el centre d'interès per compartir el tema general que es tracta en una unitat didàctica, o per compartir informació que vulgueu destacar. Per exemple, una activitat important, un examen, un contingut concret, els continguts avaluables d'un examen, etc.

A Educació Infantil, es pot fer servir per crear la temàtica al voltant de la qual giren les activitats que realitzeu al llarg del curs. Per exemple: la tardor, Carnestoltes, l'estiu, etc.

Aquesta informació és visible a la plataforma dels pares, per aquest motiu també el podeu fer servir per:

— Avisar-los d'esdeveniments importants: reunions de pares, actes com festivals, obres de teatre, audicions, etc.
— Avisos de sortides perquè els pares les autoritzin

 
1. Des del bloc Matèries, entreu al mòdul de la vostra classe o la vostra matèria.

2. A l'apartat Eines del professor, cliqueu Centre d'interès.

                

3. Per crear un centre d'interès cliqueu 'Nou centre d'interès'.

                

Els centres d'interès seran actius quan estigueu dins els períodes de dates introduïdes, a no ser que marqueu que no és actiu.
Hi pot haver més d'un centre d’interès actiu, tant per a la configuració de curs per classe, com per a la configuració per matèries.

Les famílies els podran veure des de la seva plataforma. 

 


Podeu activar aquesta eina des d'Administració > Acadèmic > Estructura de cursos > una etapa o cicle >  (Continguts i eines de les matèries) > Eines de les matèries.