Carpeta de classe

Perquè el tutor i els seus alumnes puguin compartir documents


El tutor i els seus alumnes tenen aquesta eina per poder penjar arxius i que la resta del grup se'ls pugui descarregar.

1. Des del bloc Matèries, entreu a la vostra classe (tutoria).

2. A l'apartat Eines del professor, cliqueu Carpeta de classe.

3.Arxiu podeu penjar un fitxer, de manera senzilla o massivament.

               

L’alumne, des de la seva plataforma, podrà veure els arxius des de CarpetesCarpeta de classe.

              

Ells també podran posar-hi arxius. D’un a un, o bé massivament.

Tots els arxius van a parar al mateix lloc, i tots els usuaris de la carpeta de classe hi tenen accés i saben qui ha publicat cada arxiu, la data, l’hora, i se’l poden descarregar.

Els alumnes només podran esborrar els arxius que han publicat ells, però els tutors podeu esborrar qualsevol arxiu, l’hagin publicat ells o vosaltres.

Els responsables dels alumnes també poden descarregar-se els arxius i esborrar els que hagin afegit els seus fills, però ells no en poden pujar.