Opcions no generals del mòdul Web

Com a qualsevol web, hi ha diferents opcions que poder estar actives o no depenent de la configuració de la nostra web Clickedu.

Aquestes poden ser:

1.Administrar plantilla
Opció bàsica no disponible en les prèmium que tenen disseny específic

2. Gestió de configuracions
Opció bàsica no disponible en les prèmium que tenen disseny específic

3. Administrar punts de menú
Opció existent si el disseny plantejat ho permet