La meva fitxa (plataforma de les famílies)

Des de La meva fitxa les famílies podran veure informació relacionada amb l'alumne: resums d'assistència, notes, butlletins, horari, etc.

               

A la pestanya Dia a dia poden veure els ítems avaluatius visibles i els paràmetres de control de l'aula (assistència, deures, pissarra, etc.) visibles.

Poden marcar que han vist les notes dels ítems avaluatius per tal que els professors ho sàpiguen.

               

A la pestanya Informació acadèmica hi ha informació acadèmica de l’alumne, observacions i el resum d’absències, retards i deures de totes les avaluacions.

És des d'aquí des d'on es podran descarregar els butlletins de notes, que seran visibles 48 hores després de la data de tancament de l'avaluació especificada a AdministracióDocumentació > una classe > una avaluació > Tancar l'avaluació (un cop s'ha escrit l'acta). Des de La meva classe el tutor pot veure qui s'ha descarregat el butlletí, amb el botó 'Veure butlletins descarregats'.

               

A la pestanya Horari es mostra l'horari setmanal de l'alumne.

               

A la pestanya Dades personals es poden consultar les dades de l'usuari.

Les dades de comunicació són les que la família facilita al centre perquè les utilitzi per contactar-hi, i són les que utilitza la plataforma per enviar comunicacions automàtiques, com ara correus electrònics, SMS, informació d’assistència, tramesa massiva de correus electrònics, etc.

L’alumne pot veure les dades dels seus responsables. Els responsables, per defecte, veuen les dades de tots dos, però podeu configurar que cada responsable només vegi les seves (Administració > Tipus, configuracions i importaciones/exportacionsAltres configuracionsRestricció de dades de comunicació).

També podeu permetre que els responsables puguin editar les seves dades, definint quin tipus de permís té cada responsable. Fins i tot podeu definir que un responsable no pugui accedir a la plataforma. Cap canvi serà efectiu fins que algú amb el permís Validar les modificacions que fan els usuaris l'accepti.

               

Si un alumne té alguna incidència, sanció o mèrit de comportament es podrà veure a la pestanya Comportament.