Sumari

Bloc d'entrada a la vostra sessió de Clickedu

Al Sumari hi trobareu la informació i les funcionalitats més destacades que us poden ser d’utilitat cada dia.

Índex
Avisos
Passarel·les
Configurar

 


  

 AVISOS

Aquesta pantalla inicial us mostra la informació ordenada en diferents parts: els mòduls de continguts, l'horari, el calendari, les notícies i els àlbums de fotografies.

               

El nombre de mòduls que podeu veure depèn dels permisos que tingueu. El número que surt a la part dreta del mòdul són les accions pendents, vegeu com podeu configurar-los. Els possibles mòduls són:

— Matèria actual 

Hi podeu veure, si és el cas, la matèria que impartiu en el moment que obriu la plataforma. 

— Avisos de consergeria 

Podeu generar un avís de consergeria d'un alumne i veure el llistat d'avisos. 

 • Permís necessari: Veure el llistat d'absències i retards dels alumnes per poder avisar els pares

— Avisos DOIP 

Si en sou responsables, hi podeu veure les intervencions del Departament d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica

 • Permisos necessaris: Administrar el DOIP, Donar d'alta noves intervencions del DOIP, Accedir a la taula d'alumnes del DOIP, Gestionar l'anamnesi, Gestionar els documents del DOIP, Modificar les NEE a la fitxa de l'alumne, Veure Informe de Conclusions i Pautes a la fitxa de l'alumne.

— Substitucions 

Hi podeu veure les substitucions que hi hagi assignades aquell dia. 

— Preinscripcions 

Hi podeu tramitar, administrar i configurar les preinscripcions

 • Permís necessari: Gestionar les preinscripcions dels usuaris

— Modificacions d'usuaris 

Hi podeu validar les modificacions de dades que han fet els responsables que tenen permís d'escriptura. 

 • Permís necessari: Validar les modificacions que fan els usuaris

— Reserves d'aules i sales 

Hi podeu validar les reserves d'aules i inventari que fan els altres usuaris. 

 • Permís necessari: Validar reserves d'aules i inventari

 Validació de l'inventari 

Hi podeu veure si les vostres reserves d'inventari han estat validades.  

— Validació de sales 

Hi podeu veure si les vostres reserves de sales han estat validades. 

— Llistat de contractes de finalització pròxima 

Hi podeu veure els contractes de personal docent i PAS que finalitzaran pròximament. 

 • Permisos necessaris: Accedir al bloc Administració o Gestionar les dades del personal docent i PAS Configurar els aspectes contractuals.

— Aniversaris 

Hi podeu veure els aniversaris i edats del personal docent, del personal d'administració i serveis, dels alumnes i, fins i tot, dels seus pares. 

 • Permisos necessaris: Veure els aniversaris dels alumnes i les seves edatsVeure els aniversaris dels alumnesVeure els aniversaris dels pares i les seves edatsVeure els aniversaris dels paresVeure els aniversaris del personal d'administració i serveis i les seves edatsVeure els aniversaris del personal d'administració i serveisVeure els aniversaris del personal docent i les seves edatsVeure els aniversaris del personal docentVeure els aniversaris dels usuaris.

— Converses del tutor 

Hi podeu veure els missatges sense llegir de les vostres converses

 — Medicacions 

Hi podeu veure les medicacions previstes per a aquell dia. 

 • Permís necessari: Gestionar medicacions

— Formacions pendents de valorar 

Hi podeu veure les formacions del professorat que heu de valorar. 

 • Permisos necessaris: Accedir al mòdul Formacions professorat i Validar formacions sol·licitades.

— Entrevistes concertades 

Hi podeu veure les entrevistes concertades per al dia actual. 

— Entrevistes pendents de concertar 

Hi podeu veure les entrevistes pendents de concertar que hagin sol·licitat els tutors. 

 • Permís necessari: Concertar entrevistes amb els paresGestionar entrevistes amb els pares (etapes) i Assignar entrevistes amb els pares a càrrecs o tutors.

— Crear entrevistes 

Hi podeu crear entrevistes de tutors o càrrecs amb els responsables. 

 • Permís necessari: Assignar entrevistes amb els pares a càrrecs i tutors

— Reunions convocades  

Hi podeu veure les reunions de pares i mares en les quals també esteu convocats. 

— Arxius 

Hi podeu veure els arxius que requereixen la vostra atenció, és a dir, que heu de llegir i, possiblement, validar. 

— Les meves accions 

Hi podeu veure les accions que us han assignat i que teniu pendents de realitzar

— Indicadors generals 

Hi podeu fer els càlculs dels indicadors manuals

— Enquestes 

Hi podeu veure les enquestes pendents de respondre i crear-ne de noves. 

 • Permís necessari: Administrar les enquestes (tipus d'usuari)

— Autoritzacions 

Hi podeu veure les autoritzacions que teniu pendents de gestionar.

— Entrega de treballs  

Hi podeu veure els treballs que tingueu pendents de corregir i accedir-hi directament.

En aquesta pantalla també hi podeu trobar:

— Notícies 

Podeu obrir les notícies per llegir-les. Amb el permís Administrar les notícies també en podeu crear, modificar i esborrar. 

— Àlbums de fotografies 

Podeu obrir els àlbums de fotografies per veure-les. Amb el permís Administrar els àlbums de fotos també en podeu crear, modificar i esborrar.

— Horari

Hi apareixen les sessions del dia. Si sou professors, hi veureu les sessions que tingueu cada dia i podreu accedir a la pantalla de la sessió de la matèria des d’aquí mateix, clicant la matèria. També podeu accedir a la pantalla del vostre horari clicant El meu horari, que us permetrà veure el vostre horari setmana a setmana.

— Calendari

Podeu veure-hi els esdeveniments programats per al dia actual i per als cinc dies següents, tant si en sou propietaris com si no ho sou, és a dir, tant si els heu creat vosaltres com si ho ha fet qualsevol company. Mitjançant el botó Nou podeu crear un esdeveniment en el vostre calendari, tant per a ús personal com per compartir-lo amb altres destinataris.

— Comportament

Podeu veure-hi incidències, sancions i mèrits dels vostres alumnes

Podeu automatitzar l'actualització d'aquesta pàgina des d'Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Altres configuracions > Actualització automàtica del sumari (id. 697).

  

 


 

 PASSAREL·LES

La segona pantalla del sumari permet configurar-vos mòduls per accedir directament a altres pantalles de Clickedu o per accedir a altres pàgines web.

               

Si voleu afegir noves passarel·les:

1. Cliqueu Nou vincle.

2. Ompliu els camps.

               

3. Cliqueu Guardar.

També podeu configurar les passarel·les.

 

 


 

 CONFIGURAR

Per configurar els mòduls d'Avisos i de Passarel·les heu d'anar al tercer apartat, Configurar.

En aquesta pantalla podeu:
— Restablir la configuració dels mòduls del sumari que ve per defecte clicant el botó Esborrar la configuració » Usuari
— Canviar l'ordre i posició dels vostres mòduls clicant el botó Configurar » Usuari
—Administrar els vincles que veureu des de l'apartat Passarel·les clicant el botó Administrar els vincles

               

 

L’escola també pot configurar els mòduls que vol que vegin els docents i el personal d’administració i serveis (PAS) de forma predeterminada. Es pot configurar de forma independent pels docents i pel PAS.

 • Permisos necessaris: Configurar els mòduls de Sumari per als perfils d'usuari.

Si teniu aquest permís podeu:
— Veure els blocs que ja estan configurats per a cada perfil clicant el botó Configuració actual: Veure
— Seleccionar els mòduls que cregueu convenient que tingui el personal docent clicant Configurar » Personal Docent
— Seleccionar els mòduls que cregueu convenient que tingui el PAS clicant Configurar » Personal d’Administració i Serveis
— 
Restablir la configuració dels mòduls del sumari que ve per defecte clicant Esborrar la configuració » Perfils
— 
Decidir si els dos perfils d'usuari poden o no modificar la seva configuració clicant Configurar » General