Indicadors (Matèries)

Per veure estadístiques dels indicadors d'assistència i els paràmetres de passar llista


Podeu consultar estadístiques de les absències, retards, deures i els paràmetres configurats des d'Administració > Acadèmic > Estructura de cursos > una etapa >  (Parametritzar).

  • Permís necessari: Accedir als indicadors d'assistència.

 1. Des del bloc Matèries, cliqueu, al menú superior, Indicadors.

               

2.Curs escolar seleccioneu el curs del qual vulgueu veure'n les estadístiques.

3. Seleccioneu les etapes que voleu veure i cliqueu Generar.

Us apareixerà una graella amb els cursos de les etapes escollides i els seus diferents paràmetres.

               

Els tutors també poden veure aquesta informació, de la seva classe, des de Matèries > La meva classe > Indicadors.

El personal docent també pot veure aquesta informació, de les seves matèries, des dels detalls del llistat a l'hora d'avaluar (Matèries > una matèria > Avaluar > Seleccionar detalls del llistat > Faltes d'assistència/Retards).