Sobre Home

Per defecte, la pàgina principal del web de l’escola porta un apartat que es diu “Sobre l’escola” o similar. Si volem canviar la informació que surt en aquest apartat cal fer clic en sobre l’escola.

Conceptes del glossari relacionats: penjar una foto

 

Allà ens trobarem un simple formulari que ens deixa canviar l'estil de la pàgina, el títol de la caixa de text, un subtítol, el text que volem posar i finalment una imatge, que ha d’estar en format JPG i no pot pesar més de 2 MB. Automàticament quedarà reduïda a la mida de la pàgina.