Generar una acció de millora

Per generar una acció de millora

Podeu generar una acció de millora d'una incidència.

 


 

1. Des del bloc Gestió, entreu al mòdul Incidències i indicadors

2. A l'apartat Accions, cliqueu Accions de millora

3. Cliqueu Alta d'incidència o suggeriment: accions de millora.

4. Ompliu els camps.
Tipus d'acció: indiqueu si es tracta d'una acció preventiva o correctiva.
Persona que registra: indiqueu qui n'és el responsable.
Data: indiqueu la data en què es dona d'alta l'acció.
Emissor: indiqueu el tipus i el nom de l'emissor.
Tipus d'incidència: indiqueu de quin tipus o subtipus d'incidència es tracta.
Descripció: escriviu una explicació. 
Acció immediata: descriviu l'acció que es durà a terme.
Arxius: podeu afegir arxius relacionats amb l'acció.

5. Cliqueu Acceptar.

Un cop creada, podeu clicar la icona  (Traspassar), que us permetrà moure una incidència d'un tipus a un altre.