Bàsic 3 - Passar llista des de Sumari – Sessions del dia – El meu horari

Un altre lloc des del qual podem accedir a la mateixa pantalla és de l’accés directe del nostre horari que apareix al Sumari, just a sota de les nostres sessions del dia.

 

 

Si el cliquem, ens apareixerà una pantalla amb el nostre horari de dilluns a divendres, en totes les franges horàries. 

Si cliquem al damunt de qualsevol de les matèries, veurem que s'obre una finestra amb la informació de la matèria (horari, professor/s, grup o classe), i el vincle ‘Veure sessió’, que ens conduirà a la pantalla de la sessió del dia al qual hagueu accedit.

Tal com podeu verure, les matèries apareixen de color diferents, segons són comunes o curriculars o optatives (vermell, blau respectivament). En canvi, les hores lectives (que no siguin docència) o no lectives (permanències, substitucions, etc.) apareixen de color groc.