Crear graelles de dades d'alumnes i responsables

Per crear les graelles que serviran per editar de manera ràpida i massiva dades dels alumnes i els pares

  • Permisos necessaris: Accedir al bloc Administració o Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics, i Crear i modificar les graelles d'usuaris.

 
1. Des del bloc Administració, aneu al mòdul Gestió d'usuaris.

2.Accions, cliqueu Graelles de dades d'alumnes i responsables.

3. Cliqueu Crear graelles de dades d'alumnes i responsables.

               

A la part superior us apareixen les graelles que ja heu creat, que podeu editar () i eliminar ().

4. Per crear una nova graella escolliu els camps que voldreu que s'hi mostrin, doneu un nom a la graella i cliqueu 'Guardar'. Ja la podreu utilitzar.

Els camps que podeu escollir són els de la fitxa de l'usuari (inclosos els camps que heu creat vosaltres) i les dades dels seus pares i de les seves formes de pagament.

5. Si esteu editant una graella ja creada, amb el botó 'Guardar' creareu una nova graella (amb el mateix nom o el nom que poseu). Per no crear-ne una de nova i desar els canvis en la ja creada heu de clicar 'Modificar [nom de la graella]'.