Informes d'alumnes

Sovint en la tasca quotidiana de secretaria se’ns demanen determinats certificats que no tenen un format oficial ni són documentacions oficials. Per a aquests casos, Clickedu ha creat un generador per tal que cadascun de vosaltres es pugui generar aquells que trobi necessaris.

Per fer-ho, caldrà accedir al bloc Administració, módul Gestió d'usuaris, botó Llistats.
 

Un cop dins, podrem seleccionar, com si de qualsevol llistat es tractés, els cursos dels quals vulguem generar-lo i les dades d’informació que necessitem incorporar al certificat. Veureu que hi ha la novetat del camp ‘Nota etapa / cicle’.


               

 

A més a més, podrem seleccionar a quins alumnes del curs que hem triat volem generar-los l’informe.

 

Per fer-ho, només caldrà que cliquem l’opció ’Seleccionar alumnes’. Quan ho fem, ens apareixerà una capsa a sota que contindrà tots els alumnes d’aquella classe.

Haurem de seleccionar els que ens interessin.

Com en la resta de llistats, triarem els camps dintre dels blocs que haguem seleccionat i podrem escriure el text emprant aquests comodins/camps per tal de generar massivament el certificat.

                

Quan acabem de fer la composició, podrem previsualitzar-la, generar-ne un PDF o bé en format rtf (que tant es pot obrir amb Microsoft Word com amb Open Office). També podrem guardar el format per fer-lo servir en futures ocasions aplicat a aquells cursos.