Introducció al mòdul de preinscripcions

Per gestionar les preinscripcions al vostre centre


Amb aquest mòdul podeu gestionar les preinscripcions que es facin al vostre centre, ja siguin preinscripcions fetes presencialment a l'escola o a través d'internet. Per a les preinscripcions del Departament, aneu a Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Importacions/exportacions > Preinscripcions, on podeu pujar l'arxiu que us entregui l'administració pública.

Podreu configurar cada curs per al qual obriu inscripcions per separat, especificant les dades que necessitareu, els documents que caldrà que omplin els pares, quantes places hi ha, etc.

  • Permís necessari: Gestionar les preinscripcions d'usuaris.

1. Des del bloc Gestió, accediu al mòdul Preinscripcions.

               

2.Administració de preinscripcions podeu definir quan es poden fer preinscripcions per a quins cursos acadèmics i les dades que voldreu recollir.

3. A Miniweb es pot configurar un lloc web perquè els pares puguin fer les preinscripcions a través d'internet.

4. Finalment podreu gestionar els usuaris preinscrits per modificar les preinscripcions i inscriure definitivament els alumnes al vostre centre.