Bàsic 3 - Resum i recomanacions

El professors passen llista des de les sessions de les matèries. Si hi ha avisos de porteria, els professors igualment han de passar llista i marcar les absències.

Els fluxos de comunicació s’encarreguen de realitzar les comunicacions automàtiques que s’hagin configurat. Si cal, recepció pot fer trucades a les famílies dels alumnes que veu al llistat d’absències.

Recepció: només genera avisos de porteria. No és recomanable que recepció marqui absències ni les justifiqui.

Tutors: A posteriori justifiquen les absències que ja han estat “avisades” amb els avisos de porteria.