Bàsic 3 - Tasques del mòdul 'Gestió'

Avisos de la porteria/recepció/secretaria

El Clickedu permet gestionar les incidències que ens comuniquen les famílies. En aquest terreny hi entren des d’avisos de les faltes d’assistència i retards dels alumnes o les peticions d’entrevistes amb els tutors o responsables de l’escola.

Conceptes del glossari relacionats: absència, llistat d’avisos, llistat d’absències, entrevistes personals.
 
Tasques que has de saber fer abans de començar: passar llista, gestionar entrevistes amb els pares.
 
És possible que en alguns casos, sigui la família la que truqui a l’escola per algun motiu.
En aquests casos, Clickedu permet que el personal de consergeria pugui generar un avís al tutor/a de l’alumne que faltarà a l’escola. De la mateixa forma, Clickedu ofereix la possibilitat de consultar el llistat d’absències d’un dia concret, així com el llistat d’avisos.

Des del Llistat d’absències, el personal de recepció (o qui tingui el permís anterior) podrà veure les absències que els professors han registrat durant les dues primeres hores des la seva pantalla de “passar llista”. Per defecte, el Clickedu en aquesta pantalla només mostra les dues primeres hores del control d’assistència per a les etapes d’Infantil, Primària i ESO.
Aquest és un paràmetre que es pot modificar per part de Clickedu, l’escola no ho pot fer ella sola. Si l’escola vol controlar en aquesta pantalla totes les hores o més etapes ho ha de demanar a Clickedu.1. Entra al mòdul Gestió i entra l’avís que un alumne no vindrà a classe.
 
Els avisos de porteria serveixen per informar als professors i tutors d’una absència o retard que els pares han comunicat a l’escola. Per exemple, un pare truca a l’escola avisant que el seu fill avui no vindrà a l’escola. Parla amb recepció, que genera un avís de porteria. Aquest avís serà visible a tots els professors que donin classe a aquell alumne durant aquell dia. Però els professors igualment hauran de marcar que aquell alumne és absent.
 
Els fluxos de comunicació (pestanya Comunicació - Gestió del flux de comunicació / Pendents: trucades i comunicacions en paper / Històric de comunicacions. Cal el permís: Comunicacions -  Accés al llistat de les comunicacions pendents – Administració dels fluxos de comunicació) també estan relacionats amb el passar llista dels professors.
Els fluxos de comunicació serveixen perquè el sistema faci comunicacions automàtiques (com enviar email, enviar SMS, generar peticions perquè algú faci trucades telefòniques o impressions de cartes).
Quan els fluxos de comunicació estan activats, la comunicació d’absències i retards cap a les famílies es pot fer de forma automàtica: els professors passen llista i el sistema realitza les comunicacions que han estat predefinides.
Si hi ha un avís de porteria per a una alumne concret aquell dia, els fluxos de comunicació per aquell alumne no s’activaran.
 
 
2. Del llistat que et sortirà a la següent pantalla, selecciona l’alumne pel qual vols generar l’avís.


3. Aniràs a parar a la pantalla on hauràs d’omplir les dades necessàries per generar l’avís.
 

 
4. Un cop hagis generat l’avís, el podràs veure al ‘llistat d’avisos’.


5. El tutor d’aquest alumne veurà l’avís al ‘sumari’.6. Quan el tutor/a passi llista, veurà, també l’absència d’aquest alumne.7. A més de generar avisos al tutor, la porteria (consergeria) també pot consultar el llistat d’avisos generats en un dia concret. Fes clic al vincle ‘Llistat d’avisos’ dins del ‘mòdul de gestió’.8. Veuràs el llistat d’avisos que s’han generat en una data concreta.
9. De la mateixa manera, també es poden consultar el llistat d’absències que s’han produït en una data concreta. Només es pot obtenir aquest llistat si, prèviament, s’ha passat llista. Per veure-ho, fes clic a ‘Llistat d’absències’ dins del mòdul de ‘gestió’.