Bàsic 3 - Acollida i menjador

Permet la gestió de les inscripcions a aquests serveis quan passem llista. Com és costum, en moltes escoles es pregunta a classe qui es queda i s’inscriu en aquell moment. Si des del servei (veure en el manual Tasques del mòdul "Gestió" / Tasques del mòdul "Gestió de menjador") hem entrat tipus de menús també s’inclouen a l’hora de fer la inscripció a classe. Si ho fem per altres procediments, no cal que l’activem.

El professor des de la pantalla des de la qual passa llista, podrà fer inscripcions al servei de menjador a aquells alumnes que es quedin a dinar aquell dia. Les inscripcions només podran ser puntuals, i s’haurà de seleccionar el tipus de menú i la tarifa.
Per altra banda, si existeixen parametritzacions personalitzades (configurades per usuaris amb permisos de gestió de menjador), el professor les visualitzarà també des de la mateixa pantalla, com veiem en la imatge anterior.

En aquest exemple, l’escola ha configurat dos paràmetres a valorar quan passa llista al menjador, que són la conducta i si s’han acabat tot el dinar. En el primer cas, s’haurà de valorar amb un text lliure, i en el segon, amb un sí o un no.

La parametrització del menjador s’ha d’incloure en la pantalla de passar llista en aquells casos en què l’escola, per exemple, no passa llista des del mòdul de menjador, o bé en aquells en què el professor és també l’encarregat de passar llista al menjador.