Plantilla D: model de butlletí

Cliqueu aquests enllaços per veure un parell de mostres amb diferents possibles configuracions la plantilla D. 

La plantilla "bàsica":

  • no té marcada cap configuració a Admin > acadèmic > configuracions > etapa > icona: butlletí de notes > pestanya contingut

La plantilla "completa":

  • té marcades totes les configuracions a Admin > acadèmic > configuracions > etapa > icona: butlletí de notes > pestanya contingut

Plantilla D (bàsica)

Plantilla D (completa)

 

Aquest prototips poden tenir algun error de contingut o diccionari.