Plantilla C: configuracions i generació del butlletí

Aquest butlletí es genera únicament amb el format d'avaluació "Final - Blocs d'avaluació", (Administració > Acadèmic > Configuracions > Seleccionar etapa > Format d'avaluació de l'etapa).

 • En aquest cas cal tenir configurats tres "Blocs d'avaluació". Per configurar-ho accediu a Blocs d'avaluació.
 • També apareixarà la nota final de l'avaluació. 
 • Si teniu activada l'opció "Activar nota global d'actitud avaluable amb quantificadors", aquestes valoracions apareixeran al butlletí, ni so està activada, no.
 • En aquesta mateixa pantalla podreu seleccionar el "Format de la nota del butlletí de notes".

                    

 • Per defecte, si voleu fer aparèixer l'Històric de notes de les altres avaluacions, el format serà "Abreviació + nombre decimal", com per exemple:
  • AN - 7,6 (Primària a Catalunya)
  • AN - 3,2 (ESO a Catalunya)
  • N - 7,6 (Batxillerat a Catalunya)
 • La foto de l'alumne es mostra per defecte si està informada a "Gestió d'usuaris". Si no n'hi ha, no apareix cap imatge.

 

Nova pantalla de configuració

Per poder realitzar les configuracions dels vostres butlletins accediu a Administració > Acadèmic > Configuracions > Seleccionar etapa > icona "Butlletí de notes".

 

Des de la primera pestanya "Continguts", podreu configurar els següents paràmetres:

 • Nom oficial o nom intern de les matèries: que teniu configurats a  Administració > Acadèmic > Matèries i grups > seleccionar curs > triar matèria > Accions "editar" (llapis) > Nom de la matèria o Nom Oficial.
 • Històric (Historial de notes): podeu seleccionar si voleu que aparegui la taula amb les notes de les avaluacions anteriors i l'actual.
  • Per defecte, al darrer trimestre no apareixerà l'opció de mostrar la nota final de la matèria.
  • El format de presentació de les notes d'aquesta taula serà sempre "Abreviació + nombre decimal" (com s'ha dit abans).
  • En una fase posterior de millora, podreu triar el fomat de nota de l'Històric.
 • Mostrar Competències Específiques (o Dimensions): en el butlletí apareixeran les Competències Específiques i el seu resultat per a cada una de les matèries avaluades.
  • Les Competències Específiques apareixen amb el seu codi al davant.
  • Les CE que no hagin estat avaluades a l'avaluació, no apareixen al butlletí.
 • Mostrar ítems avaluatius a les famílies: la seva activació mostrarà totes aquelles notes parcials que cada docent ha volgut fer visible a la plataforma d'alumnes i responsables (mares i pares).
 • Data: el desplegable us permetrà triar quina data ha d'apareixer quan es generi el butlletí:
  • Data de convocatòria de l'acta d'avaluació (opció per defecte).
  • Data d'escriptura de l'acta.
  • Data de tancament definitiu de l'avaluació.
 • Camp per a la signatura del tutor: apareixeran les absències i retads, justificats i no justificats, juntament amb un espai per la signatura del tutor o tutora de l'alumne, i un altre per a posar-hi el segell del centre. Nota: està prevista una millora per separar aquesta configuració (assistència / signatura i segell).
 • Retallable per a la signatura dels responsables: es pot triar el retallable pel retorn signat dels pares i mares del resguard del butlletí.

 Recordeu de guardar aquestes configuracions.

 

Plantilles

La segona pestanya d'aquesta pantalla, "Plantilles" us mostra una miniatura i el nom de cada una de les plantilles. L'interrogant us portarà a aquest punt del manual, on podreu visualitzar un model de cada un d'aquests butlletins estàndards que us proposem des de Clickedu.

N'heu de seleccionar un per cada una de les etapes educatives del vostre centre. A la part superior dreta podreu seleccionar l'etapa. Només se'n pot seleccionar una, i recordeu a guardar la pantalla.

 

Enviament

Aquesta pestanya us permet utilitzar les configuracions per si voleu enviar els butlletins per correu electrònic.

 


Nota: en aquesta primera fase de millora dels butlletins no es podran configurar aspectes com el color corporatiu i d'altres.


 

Generació dels butlletins

El procediment és el que ja coneixeu, podeu accedir a generar els butlletins d'una classe per diferents vies, i sempre en funció dels permisos que tingueu assignats dins de la plataforma Clickedu.

 • Administració > Documentació > Seleccionar classe > Triar avaluació > Documentació: generar
 • Materies > Avaluacions > Seleccionar classe > Triar avaluació > Documentació: generar
 • Administració > Documentació > Seleccionar classe > Triar avaluació > Escriure Acta > Documentació