Enviar un missatge

Per enviar un correu electrònic a un usuari o contacte


Conceptes del glossari relacionats: contacte, directori de persones, grup personal

Tasques que has de saber fer abans de començar: Crear un nou contacte, Cercar un usuari/contacte al directori


El directori de persones us pot ajudar a enviar un correu electrònic als usuaris i contactes que hi hagi creats.

1. Des del bloc Comunicació, cliqueu el mòdul Personal docent i PAS i escolliu Directori de persones.

2. Cerqueu l'usuari o contacte a qui voleu enviar el missatge (com s'explica aquí) i cliqueu la icona del sobre (Correu electrònic).

3. Escriviu el missatge i cliqueu 'Enviar'.

Si voleu, també podeu enviar un correu a més d'una persona.

4. Cliqueu, en el directori de persones, el botó 'Nou correu electrònic'.

               

5. Seleccioneu els usuaris a qui voleu enviar el missatge i afegiu correus manualment a Adreces manuals.

6. Escriviu el missatge i cliqueu 'Enviar'.