Sincronització amb Microsoft Teams

Per sincronitzar la plataforma Microsoft amb Clickedu

Si en el vostre centre utilitzeu o voleu utilitzar Microsoft Teams, podeu vincular-lo amb Clickedu. Així, els docents, els alumnes i les matèries de Clickedu i Microsoft Teams estaran relacionats, de manera que des de Clickedu podeu crear grups de Teams. 

Per poder fer aquesta vinculació s'han de complir els següents requisits:

— Que l'escola tingui un domini Microsoft.
— Que l'usuari que faci la vinculació estigui connectat amb Microsoft Teams amb un usuari que tingui permisos d'administració.
— Que s'hagi creat un grup a Microsoft amb llicència de grup que doni accés a Teams. 

Hi ha dues vies diferents per sincronitzar Teams, tot depenent de la situació de cada escola respecte a la plataforma:

— Exportar dades a Microsoft Teams. No té Microsoft Teams configurat i desitja copiar l'estructura i els usuaris de Clickedu.
 Sincronitzar Microsoft Teams. Té Microsoft Teams configurat i desitja vincular-lo amb els usuaris de Clickedu.