Clickedu Analytics

Perquè els centres que tinguin mòdul institucional puguin veure i extreure informació sobre dades que tinguin a Clickedu.

 

Permís: L’administrador del mòdul institucional s’ha de posar en contacte amb l’equip comercial de Clickedu per donar d’alta la funcionalitat.

 


 

1. Des del bloc de Gestió, escolliu Clickedu Analytics. O, des del bloc Institucional (logotip de la institució), Clickedu Analytics.

               

Cada gràfica es pot exportar a CSV, les taules de dades a Excel i els panells sencers a PDF.

A la pestanya Acadèmic, podeu consultar i exportar dades sobre la distribució dels diversos perfils, els resultats acadèmics, les tutories/famílies, les preinscripcions, les absències i els accessos. Tots ells es poden filtrar per Curs escolar, Institució, Centre, Etapa, Curs i Classe.

 

A la pestanya Recursos humans, podeu consultar i exportar dades generals sobre els treballadors de la institució, a més dels docents en concret. Aquests els podeu filtrar per Institució, Centre i Tipus d’empleat.

Pel que fa als docents, podeu filtrar-los per Institució, Centre, Etapa, Curs, Classe, Matèria i Titulació.

                

A la pestanya Econòmic, podeu consultar i exportar dades sobre informació econòmica de la institució, a més de filtrar per Curs escolar, Institució, Centre, Etapa, Curs, Classe, Període i Concepte.