Consultes més freqüents sobre matèries mare

1. Posar la nota final d’una matèria mare. Abans de calcular la nota final d’una matèria mare, cal que totes les matèries filles tinguin la nota final entrada i estiguin tancades. Si no feu aquest procediment, quan cliqueu Calcular, no us funcionarà.

2. Configurar les matèries mare i les filles. Des d’Administració > Acadèmic > Matèries i grups > clau anglesa i comprovar que estan ben relacionades.

3. Si teniu diverses línies per curs, les matèries mare i filles han d’estar configurades per a cada classe. Recordeu que heu de tenir ben relacionades les matèries filles a les mare per a cadascun dels grup/classe.

Per exemple, l’Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa. A Administració > Acadèmic > Matèries i grups > clau anglesa de la matèria mare. Quan hi accediu, ho heu de veure com a l’exemple.

               

4. Si no us apareix la columna de l’avaluació final a la matèria. Torneu a la matèria (Administració > Acadèmic > Matèries i grups), premeu la clau anglesa i torneu-la a guardar.

5. Si quan administreu la matèria mare (Administració > Acadèmic > Matèries i grups > una matèria > clau anglesa), no us apareix res a la columna Grup/classe. Cal que entreu a editar la pantalla i marqueu les matèries filles. Ha de quedar com a l’exemple del punt 3.