MILLORA juny '22: Clickedu-Peñalara, unificació dels horaris de classe i Unitats Formatives de Cicles Formatius (Vídeo)

  

Unificació dels horaris de classe

Peñalara ara unifica els horaris i inclou els grups de desdoblament dins d'una mateixa classe o grups amb alumnes de classes diferents. Ja no és l'usuari qui ha de buscar la relació de no simultaneïtat i l'horari apareix sencer, amb totes les sessions, siguin de classe sencera o de grups.

Temporalització de les Unitats Formatives dels Cicles Formatius a Peñalara

Per vincular els mòduls i les seves Unitats Formatives perquè el programa ens les agrupi en el calendari segons les necessitats organitzatives. 

Perquè la temporalització data a data d'aquestes Unitats Formatives quedi ben representada en el nostre horari de Clickedu. 

 

Quan configureu les Unitats Formatives (Administració > Acadèmic > Estructura de cursos > Cicles Formatius > un mòdul > llapis), heu de tenir en compte dos aspectes:

1. Cada una de les UF, en el nom de la matèria, l'haureu d'informar com a M (xifra de dos dígits), que indica el mòdul, i UF (xifra d'un dígit), que indica el nombre de la UF. Per exemple: M01UF3 o M12UF4.

2. S'han d'indicar la data d'inici i de fi de cadascuna de les Unitats Formatives. 

 

Per crear l'XML que haureu de pujar a Peñalara, recordeu d'informar de la data d'inici i final de la franja horària de cada horari que creeu.

2. Escolliu el Cicle Formatiu del qual voleu crear l'horari.  

3. A la pantalla de relacionar cadascuna de les matèries (en aquest cas, UF), heu d'introduir el codi de tres lletres perquè Peñalara les llegeixi com a simultànies. 

Si voleu organitzar les UF per grups i no per la classe sencera, podeu fer el mateix. Introduïu el codi de tres lletres i, al desplegable, escolliu amb qui no hauran de ser simultànies. 

4. Una vegada importat l'arxiu, totes les relacions de simultaneïtat i no simultaneïtat quedaran registrades a l'editor dels horaris de Peñalara. Quan Peñalara ja ha resolt els horaris, us presentarà l'horari sencer amb les UF que fa la classe sencera i les que es fan per grup. 

5. Després, quan torneu a importar l'arxiu, a Clickedu queden organitzades data a data. 

6. Des d'Administració, aneu a Acadèmic i, a Matèries i Grups, veureu que el data a data queda registrat en cadascuna de les assignacions de les UF.