Matricular alumnes a CF i altres titulacions

Per matricular alumnes de forma massiva a un cicle formatiu o a alguna altra titulació

  • Permís necessari: Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.

 


 

1. Des del bloc Administració, entreu al mòdul Acadèmic.

2. Aneu a la pestanya Alumnes.

3. A la dreta, cliqueu el botó Matricular alumnes a CF i altres titulacions.

            

4. En primer lloc, cliqueu Alumnes o Exalumnes, segons us convingui. Si cliqueu Alumnes, els heu de cercar per classes i, si cliqueu Exalumnes els heu de buscar per dates. Quan els tingueu, cliqueu Acceptar.

5. A l'apartat Seleccionar cursos, passeu al requadre de la dreta la titulació a la qual els voleu matricular i cliqueu Buscar.

6. Marqueu el requadre Matricular dels alumnes que vulgueu i, a baix, cliqueu Guardar.