Crear un nou grup personal

Per agrupar i organitzar usuaris i contactes


Conceptes del glossari relacionats: contacte, directori de persones, grup personal

Tasques que has de saber fer abans de començar: Crear un nou contacte


Podeu agrupar tant usuaris com contactes en grups personals, facilitant-ne després la tria per poder comunicar amb ells.

1. Des del bloc Comunicació, cliqueu el mòdul Personal docent i PAS i escolliu Directori de persones.

2. Cliqueu 'Grups personals'.

3. Cliqueu 'Alta de grup personal'.

               

4. Introduïu el nom del grup, seleccioneu els usuaris i contactes del grup i cliqueu 'Acceptar'.