Llicències Iddink - GetBooks

Aquesta pantalla té per objectiu obtenir els llibres i les llicències d'Iddink i guardar-les a Clickedu.

  • Permís necessari: Administrar les llicències de les diferents editorials

 


A Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions, heu d'activar la configuració 724 - Activar connexió amb llibres d'Iddink.

1. Aneu a Continguts i cliqueu la pestanya Recursos digitals.

2. Premeu Administrar continguts digitals i cliqueu Llicències Iddink.

            

Vegeu les funcions de cadascun dels quatre botons que hi ha a la pantalla:

              

Exportar dades de Clickedu a Iddink

Clicant-hi podreu generar un document Excel amb les dades dels usuaris que necessita Iddink per enllaçar les llicències a Clickedu.

Recuperar llibres i llicències de tot el centre

Clicant-hi podreu recuperar els llibres i les llicències d'Iddink associades al centre educatiu i llistar en pantalla la relació usuari/llibre/llicència per poder fer una última revisió abans de bolcar les dades a Clickedu.

Quan la càrrega de dades estigui finalitzada, podreu veure un llistat d'editorials que mai han estat sincronitzades, una taula amb les seves dades i un botó per importar-les a Clickedu.

Hi ha la possibilitat que certs registres (amb el fons groc) no es puguin seleccionar. Això pot ser degut al fet que:

  1. Iddink disposa d'una nova editorial al seu sistema i no ha estat informada a Clickedu.
  2. Encara no s'han guardat les dades per a aquest protocol.

En cas de seleccionar algun registre pertanyent a alguna editorial no sincronitzada anteriorment, entre la taula i el botó per importar apareixerà un conjunt de camps per omplir.

Quan tots els registres desitjats estiguin seleccionats i els camps requerits per les editorials no sincronitzades fins al moment estiguin plens, es podrà clicar el botó d'importar i tot es guardarà a Clickedu, restant a l'espera de ser administrats internament.

Recuperar llibres i llicències d'un alumne

És el mateix que el botó anterior, però es pot filtrar per alumnes.

Tots els registres

En aquest punt es recullen els informes de tots els registres.