Registre de canvis

Consulteu el registre dels darrers canvis a la plataforma.

Cliqueu la icona amb signe més per anar al punt del manual de la pantalla afectada.

 


 

2021-10

 Connexió amb Educa via Webservice.  

 Possibilitat de repetir assignatures a Batxillerat per pujar nota.  

 Millores de rendiment a la missatgeria instantània. +  

 Poder marcar o desmarcar tots els usuaris de l'agenda de la missatgeria instantània. +  

 Poder cercar directament els responsables pel nom de l'alumne a l'agenda de la missatgeria instantània. +  

 Poder clicar els enllaços a pàgines web que s'envien per la missatgeria instantània. +  

 Millores de rendiment, d'aparença i correcció d'errors de l'app.  

 Poder definir que a alguns usuaris no se'ls pugui enviar missatges a través de la missatgeria instantània. +  

 

2021-09

 [Navarra i País Basc] Model lingüístic.   

 Llistats d'entrevistes. 

 Quan s'envien els correus amb usuaris i contrasenyes a les famílies, al de la contrasenya ja no s'adjunta un PDF, sinó un enllaç per actualitzar la contrasenya. + 

 Canvi de tarifa del TPV de Redsys (de 50 a 10 € mensuals). 

 Integració de llicències digitals de Santillana. +  

 Obtenir els llibres i les llicències d'Iddink i guardar-los a Clickedu. +  

 Herència d'ítems a les etapes d'Infantil i Cicles formatius.  

 Millores de rendiment i visuals a la missatgeria instantània. +  

 Els pares no poden crear grups a la missatgeria instantània. +  

 Certificat de competències per als Cicles formatius d'Aragó.    

 Expedient per a l'etapa d'Infantil a Madrid.   

 Certificació acadèmica oficial d'estudis incomplets a Madrid.   

 

 

2021-08

 Matricular alumnes de cicles formatius. +  

Poder pagar els serveis amb TPV en línia.   

 [Andorra] Sincronització de Primera Ensenyança.   

 

2021-07

 Avisos al sumari per al tutor, amb noves incidències, sancions i mèrits de comportament dels seus alumnes.   

Avisos a l'hora de passar llista amb suspensions i expulsions permanents.   

Accedir a la plataforma amb el compte d'Office 365. +  

 Integració de nous continguts digitals a la plataforma. + 

 Hores lectives i no lectives a l'arxiu d'exportació d'horaris a Peñalara.  

 Nou disseny de la pantalla d'ítems avaluatius per al format d'avaluació Final+  

 Nou disseny de la pantalla d'avaluar per al format d'avaluació Final+  

 Canvis estructurals interns de la pantalla del bloc Administració 

 Nou disseny de la pantalla Cursos escolars (Administració > Acadèmic > Accions > Configuracions).  

 Nou disseny de la pantalla Subtipus d'incidències (Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Tipus > Altres).  

 Nou disseny de la pantalla Administració de proveïdors (Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Tipus > Altres).  

 Nou disseny de la pantalla Administrar etiquetes (Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Tipus > Altres).  

 Nova eina per pujar arxius a la fitxa de l'alumne de manera més eficaç. 

 SDK de Microsoft actualitzat. 

 [Aragó] Acta d'avaluació final de cicles formatius.  

 

2021-06

 Opció per indicar grups simultanis i no simultanis per al generador d'horaris de Peñalara.

 Avaluar competències bàsiques a les extraescolars.

 [Catalunya] Poder definir ponderacions a les dimensions de Primària a l'hora de calcular la nota final de la matèria.

 [Andorra] Observacions a les actes.

 [Andorra] Pantalles de progrés.

 [Galícia] Competències d'ESO de Xade.

 [Madrid] Càlculs de notes de cicles formatius.

 

2021-05

 Accés dels preinscrits a la plataforma.

 Els responsables d'alumnes preinscrits poden fer comandes.

 Enviament de les contrasenyes a les famílies.

 Les agrupacions d'ítems s'han substituït per ítems avaluatius superiors.

 Nous estils de Clickedu a la pantalla d'ítems avaluatius.