Modificar un esdeveniment amb repetició

Per modificar només una data d'un esdeveniment amb repetició


Conceptes del glossari relacionatsesdeveniment, tipus de repetició, freqüència

Tasques que hauríeu de saber fer abans de començarAfegir un esdeveniment amb repetició


Posem per cas que teniu reunió de l'equip pedagògic cada dimarts i dijous i hi ha un dijous que no podeu reunir-vos i voleu avançar la reunió a dimecres. Clickedu us permet modificar l'esdeveniment concret d'aquell dia (ja sigui per canviar el dia, l'hora o simplement esborrar-lo) i que els canvis no afectin a la resta de dies.

1. Busqueu l'esdeveniment amb repetició que voleu modificar i cliqueu-lo.

               

2. Seleccioneu Modificar només aquesta data per editar l'esdeveniment del dia que heu clicat sense que afecti la resta o Esborrar només aquesta data si el que voleu és anul·lar l'esdeveniment d'aquell dia.

Amb Modificar totes les dates estaríeu editant tots els esdeveniments i amb Esborrar totes les dates eliminaríeu l'esdeveniment i totes les seves repeticions.

3. Feu els canvis que necessiteu de dia i hora i cliqueu 'Guardar'.

Tingueu en compte que a Tipus de repetició apareix que l'esdeveniment no té repetició. És així perquè esteu editant només aquell. Si canviéssiu la periodicitat estaríeu creant un altre esdeveniment.