CONFINAMENT: Informe cualitativo (cast.) (vídeos)

Sessió del dia 21 de maig de 2020.