Què és l'herència d'ítems

 

L'herència d'ítems és un funcionament de Clickedu que permet tenir ítems avaluatius que depenguin d'altres ítems. Així, un ítem pot ser pare i tenir diversos ítems fills. D'aquesta manera, la nota d'un ítem avaluatiu (pare) dependrà de la nota d'uns altres ítems avaluatius (fills), i aquests, al seu torn, també poden dependre de la nota d'uns altres ítems (nets).

Podeu activar l'herència d'ítems per a una etapa des d'Administració > Acadèmic > Configuracions > una etapa > Estructura d'herència d'ítems.

Aquest funcionament permet agrupar els ítems i tenir una nota final per a cada agrupació.

Un exemple senzill seria tenir un ítem avaluatiu superior que fos Dictats, amb quatre ítems dependents, que serien cada un dels dictats. Llavors podríeu indicar quin pes té cada dictat respecte a la nota final dels dictats i quin pes ha de tenir aquesta nota final respecte la nota d'avaluació.

 

SENSE HERÈNCIA D'ÍTEMS AMB HERÈNCIA D'ÍTEMS
Ítem Pes Ítem Pes
    Dictats 10 %  
Dictat 1 1,5 %   Dictat 1   15 %
Dictat 2 1,5 %   Dictat 2   15 %
Dictat 3 3 %   Dictat 3   30 %
Dictat 4 4 %   Dictat 4   40 %
    Exercicis 20 %  
Exercici 1 8 %   Exercici 1   40 %
Exercici 2 12 %   Exercici 2   60 %
Control parcial 20 % Control parcial 20 %  
Examen final 50 % Examen final 50 %  

 

A més, un ítem pot estar lligat a més d'un ítem superior. Això permet que, per exemple, un treball afecti dos àmbits d'avaluació, amb un pes diferent per a cada àmbit, sense haver de duplicar ítems.

 

Ítem Pes
Unitat 1 25 %  
  Exercici 1.1   40 %
  Exercici 1.2   40 %
  Treball 1   20 %
Unitat 2 25 %  
  Exercici 2.1   25 %
  Exercici 2.2   25 %
  Exercici 2.3   25 %
  Treball 1   25 %
Unitat 3 25 %  
  Exercici 3.1   35 %
  Exercici 3.2   35 %
  Treball 2   30 %
Unitat 4 25 %  
  Exercici 4.1   15 %
  Exercici 4.2   15 %
  Exercici 4.3   15 %
  Exercici 4.4   15 %
  Treball 2   40 %