Inici de curs 2020-2021

Vegeu algunes solucions a Clickedu per aplicar les mesures preventives de la COVID-19

Índex:
Organització de grups
Coordinador COVID-19
Motius de justificació de faltes

 


 
 

ORGANITZACIÓ DE GRUPS 

Donades les circumstàncies, és possible que durant les properes setmanes es produeixin moviments entre alumnes o canvis de ràtios a les classes. Per tal d'aplicar aquests canvis a Clickedu, us aconsellem la creació de grups, dos per classe per exemple (1r ESO A-1 i 1r ESO A-2), i fer que vagin junts fins que s'hagin de separar.

Tingueu en compte que si ho feu d'altres maneres, com movent els alumnes de classe, podeu perdre dades com notes o anotacions.

Vegeu com fer-ho.

En previsió d'aquests horaris que poden ser flexibles, definiu-los per data (encara que coincideixi amb el curs) perquè puguin decidir fàcilment que a partir d'una data concreta el grup deixa d'anar a classe per quarantena o similar.

Quan heu entrat l'horari a Clickedu, per defecte el situa en una durada de tot el curs escolar. Si heu de fer canvis d'horaris, caldrà que li poseu una data d'inici i de final de la sessió en qüestió.

Vegeu com fer-ho.

 

 
 
 
COORDINADOR COVID-19 
 
Si al vostre centre heu de tenir un coordinador COVID-19, podeu crear un càrrec a Clickedu. Una de les coses que podrà fer, és utilitzar les incidències de Clickedu per tasques com el control de gel hidroalcohòlic o mascaretes, per exemple.
Li podeu assignar els permisos Avaluar les incidències generals i Veure el llistat d'incidències de Clickedu.
Vegeu com fer-ho.
 
  
 

 

MOTIUS DE JUSTIFICACIÓ DE FALTES

Si teniu famílies que han decidit no portar el seu fill a classe, podeu crear un paràmetre de passar llista on hi hagi un motiu d'absència que es digui Decisió familiar i així podreu recomptar fàcilment quines absències són malalties comunes i quines no ho són.

Si feu classe amb alumnes a l'escola i alumnes a casa, podeu crear un paràmetre de passar llista que es digui Present a casa o Present a l'aula i així podeu portar-ne el control.

Vegeu com fer-ho.