Plataforma de tiquets de Clickedu

Clickedu disposa d'una plataforma perquè els centres puguin fer consultes o informar d'algun problema. Qui acostuma a tenir accés a aquesta plataforma és l'encarregat TIC del centre, que hi pot accedir des de Sumari > Passarel·les (franja esquerra), però cada centre s'organitza com considera més oportú.

               

 

En aquesta plataforma trobareu un formulari amb els camps necessaris per resoldre la qüestió tan ràpid com sigui possible i de manera efectiva, a banda de poder saber en tot moment en quin estat es troben els tiquets que obriu.