Etapes

Per administrar els cicles i etapes del centre

Per a cada cicle i etapa, podeu definir els continguts i eines de les matèries, el control de l'aula i la visió de les famílies.

 


 

1. Des del bloc Administració, accediu al mòdul Acadèmic.

2. Aneu a la pestanya Estructura de cursos.

Aquí podeu veure les etapes i els cicles que teniu configurats.

               

Cliqueu el número de les columnes Nombre de cursosParàmetres d'assistència per veure la informació respectiva.

A la columna Funcionament podeu veure si l'etapa o cicle funciona per classes (les eines pedagògiques se centren en el tutor de la classe) o per matèries (les eines pedagògiques se centren en el professor de la matèria).

A la columna Accions teniu diferents opcions:
— Continguts i eines de les matèries (), per configurar els possibles continguts de les matèries de l'etapa i les eines de les matèries activades.
— Control de l'aula (), per definir diferents paràmetres de control de l'aula.
— Visió de les famílies (), per configurar la plataforma de les famílies.

Els cicles formatius, els estudis no reglats i altres etapes tenen altres accions.

També podeu configurar continguts i eines de les matèries i definir el control de l'aula de les extraescolars, que es comportaran com matèries.