Sincronitzar LMS

Per sincronitzar un sistema de gestió de l'aprenentatge (LMS) extern

Si heu configurat algun LMS extern, el podeu sincronitzar amb Clickedu i importar-ne, per exemple, les notes d'activitats.

 


 

1. Des del bloc Administració, accediu al mòdul Tipus, configuracions i importacions/exportacions.

2. A Importacions/Exportacions, cliqueu Sincronitzar LMS.

Perquè aquest apartat aparegui cal que prèviament hàgiu configurat alguna instància d'LMS.

               

3. De les instàncies que hàgiu configurat, podeu triar entre Sincronitzar usuaris, Crear i exportar usuaris o Crear i exportar matèries.  

Canvas
Google Classroom
Microsoft Teams

 


 

CANVAS

Perquè aquest apartat aparegui cal que prèviament hàgiu configurat alguna instància d'LMS.

Prèviament, cal que aneu als connectors ( > ) i connecteu el vostre compte de Canvas amb Clickedu.

1. Si teniu més d'una instància de Canvas, indiqueu quina voleu sincronitzar.

2. Assegureu-vos que sou a la pantalla Usuaris, indiqueu de quin curs voleu sincronitzar usuaris i cliqueu Cercar.

3. Seleccioneu els usuaris (alumnes i professors) que s'han d'exportar a Canvas i cliqueu Sincronitzar.

Per poder sincronitzar un usuari, ha de tenir definida l'adreça electrònica.

La sincronització exporta l'usuari de Clickedu a Canvas, on el crea de zero. Per això Canvas no hauria de tenir els usuaris prèviament creats.

4. Cliqueu Matèries, indiqueu de quin curs voleu sincronitzar matèries i cliqueu Cercar.

5. Seleccioneu les matèries que s'han d'exportar a Canvas i cliqueu Sincronitzar.

Amb l'LMS sincronitzat podeu crear un ítem avaluatiu vinculat a una activitat de Canvas i importar-ne les notes.

  


 

GOOGLE CLASSROOM

Per sincronitzar la plataforma de Google Classroom (dins el G Suite) amb Clickedu

Si en el vostre centre utilitzeu o voleu utilitzar Google Classroom, podeu vincular-lo amb Clickedu. Així, els docents, els alumnes i les matèries de Clickedu i Google Classroom estaran relacionats, de manera que des de Clickedu pugueu importar automàticament notes del Classroom.

Per poder fer aquesta vinculació s'han de complir els següents requisits:
— Que l'escola tingui G Suite.
— Que l'usuari que faci la vinculació estigui connectat amb Google amb un usuari que tingui permisos d'administració del G Suite.

Hi ha dues vies diferents per sincronitzar el Classroom, depenent de la situació de cada escola respecte a aquesta plataforma:
Exportar dades a Google Classroom. No teniu Google Classroom configurat i el voleu vincular amb els usuaris de Clickedu.
Sincronitzar Google Classroom. Teniu Google Classroom configurat i el desitja vincular amb els usuaris de Clickedu.

Per tal que se sincronitzin tots els cursos, cal que la persona que fa la sincronització tingui el permís 
"Super Admin Google Apps Administrator Seed Role" a la consola de Google. També cal que totes les aplicacions de Google de la pàgina Servicios de administración de Google Workspace tinguin permisos atorgats.

Segons quina sigui la via que heu de seguir, cliqueu un botó o un altre:

   

 


 

MICROSOFT TEAMS

Per sincronitzar la plataforma Microsoft amb Clickedu

Si en el vostre centre utilitzeu o voleu utilitzar Microsoft Teams, podeu vincular-lo amb Clickedu. Així, els docents, els alumnes i les matèries de Clickedu i Microsoft Teams estaran relacionats, de manera que des de Clickedu podeu crear grups de Teams. 

Per poder fer aquesta vinculació s'han de complir els següents requisits:

— Que l'escola tingui un domini Microsoft.
— Que l'usuari que faci la vinculació estigui connectat amb Microsoft Teams amb un usuari que tingui permisos d'administració.
Que s'hagi creat un grup a Microsoft amb llicència de grup que doni accés a Teams. 

Hi ha dues vies diferents per sincronitzar Teams, depenent de la situació de cada escola respecte a la plataforma:

Exportar dades a Microsoft Teams. No té Microsoft Teams configurat i desitja copiar l'estructura i els usuaris de Clickedu.
Sincronitzar Microsoft Teams. Té Microsoft Teams configurat i desitja vincular-lo amb els usuaris de Clickedu.