Exemple d'informe de seguiment individual (COVID-19)