Convidar altres persones a un esdeveniment

Per fer aparèixer un esdeveniment en el calendari d’altres persones


Conceptes del glossari relacionats: esdeveniment, destinataris d’esdeveniment, propietari d’esdeveniment

Tasques que hauríeu de saber fer abans de començar: Afegir un nou esdeveniment


Hi ha ocasions en les quals és interessant compartir un esdeveniment perquè hi participen diverses persones, com per exemple l'esdeveniment d'un examen.

1. Entreu al bloc Calendari.

2. Creeu o modifiqueu un esdeveniment.

3. Marqueu la casella Hi ha altres destinataris

Apareixeran diferents caixes depenent del vostre tipus d'usuari i els permisos que tingueu:
— El personal docent podrà afegir l'esdeveniment als calendaris dels seus alumnes i dels alumnes de les seves matèries.
— L'usuari amb el permís Introduir esdeveniments en el calendari d'altres usuaris podrà afegir l'esdeveniment als calendaris de tots els usuaris del centre.

               

4. Passeu els destinataris de l'esdeveniment a les caixes de la dreta amb les fletxes.

5. Si voleu notificar els destinataris de la creació de l'esdeveniment, marqueu Enviar missatge als destinataris.

Així activaran les accions configurades en el flux de comunicació (Comunicació > Gestió del flux de comunicació > Esdeveniment de calendari). Cal, a més, que tingueu activat el cron (si no el teniu activat —que ho podeu veure a la pantalla Gestió del flux de comunicació—, ens podeu demanar que l'activem via tiquet).

Si no us apareix aquesta caixa és perquè el flux de comunicació està configurat per informar automàticament els usuaris afectats.

6. Cliqueu 'Guardar'.


Quan un professor afegeix un esdeveniment als alumnes d'una matèria, aquest serà visible pel professor i coprofessor, tots els alumnes de la matèria i els seus responsables.
Quan un tutor afegeix un esdeveniment als seus alumnes, aquest serà visible pel tutor i cotutor, els alumnes seleccionats i els seus responsables.

Tot i haver afegit aquest esdeveniment al calendari d'altres, els destinataris només el podran visualitzar. Només vosaltres el podreu modificar i esborrar.