Eines per treballar a distància des de Clickedu

Perquè alumnes i professors puguin treballar i comunicar-se a distància

Us proporcionem un llistat de totes les eines de Clickedu que us aniran bé perquè tant els alumnes com el personal docent puguin treballar i comunicar-se des de casa.

Índex:
Eines de treball
Eines de comunicació
Vídeos

  


 

EINES DE TREBALL

Si voleu que les famílies puguin fer el seguiment dels assoliments, és important que els feu visibles els ítems avaluatius des de Matèries > una matèria > Ítems avaluatius > un ítem > Editar.

Suro (Matèries > una matèria > Suro): podeu penjar-hi documents, enllaços, etc. que tinguin a veure amb els continguts de la matèria. 

Continguts (Matèries > Continguts): podeu penjar-hi documents, enllaços, etc. que tinguin a veure amb els continguts de la matèria. Aquest mòdul va lligat als horaris de les matèries i per tant us permet introduir els recursos i continguts d'acord a la temporalitat que li vulgueu posar. D'aquesta manera, els alumnes i els pares podran seguir el ritme previst. 

Tests autoavaluatius (Matèries > una matèria > Eines del professor > Tests autoavaluatius): podeu crear tests per avaluar els vostres alumnes. 

Entrega de treballs (pou) (Matèries > una matèria > Eines del professor > Entrega de treballs): podeu crear entregues de treballs o d'activitats perquè els alumnes, de manera individual, puguin penjar-los a la seva plataforma. 

Recomanacions (Matèries > una matèria > Eines del professor > Recomanacions): podeu enviar recomanacions, per exemple d'activitats de reforç o d'ampliació, als alumnes. 

Projectes (Matèries > una matèria > Eines del professor > Projectes): podeu crear projectes amb diferents grups d'alumnes —cadascun pot tenir un rol— i també assignar-hi professors. 

Treballs compartits (Matèries > una matèria > Eines del professor > Treballs compartits): podeu crear treballs i assignar-hi grups d'alumnes perquè els puguin fer des de la seva plataforma. 

Fòrum (Matèries > una matèria > Eines del professor > Fòrum): podeu crear fòrums perquè els alumnes i els professors puguin debatre sobre qualsevol tema. 

Centre d'interès (Matèries > una matèria > Eines del professor > Centre d'interès): podeu compartir-hi informació rellevant que voleu que vegin els vostres alumnes. 

Si necessiteu que els vostres alumnes vegin algun vídeo, primer l'heu de penjar a YouTube o a Vimeo (podeu modificar la privacitat de manera que només el puguin veure aquells usuaris que vosaltres decidiu) i després compartir l'URL en un centre d'interès, a recomanacions, a continguts, dins de la programació, etc.

  


 

EINES DE COMUNICACIÓ 

Missatgeria interna: podeu comunicar-vos amb les famílies, alumnes i en general, tota la comunitat educativa. Rebran els missatges a través de la versió web i per l'app, disponible a Google Play i Apple Store.

Avisos del tutor: tots els tutors a través de la matèria de tutoria poden enviar avisos als alumnes i als responsables. D'aquesta manera, tota la família rebrà l'avís amb un sol clic.

Notícies i xarxes socials: al tauler de notícies de la plataforma es poden publicar notícies per a tot el centre, per a una etapa o per a una classe en concret. També és possible vincular el Twitter de l'escola a la plataforma perquè, d'aquesta manera, totes les comunicacions quedin recollides en un únic entorn.

Butlletins informatius: les comunicacions en format butlletí són una bona opció per a poder incloure diversos temes en un únic enviament d'aspecte més atractiu.

Enviament massiu d'SMS: podeu enviar un SMS a tots els responsables dels quals tingueu el número de mòbil. També podeu afegir a través d'un fitxer els números de telèfon que vulgueu. Aquesta opció l'ha de configurar prèviament l'equip d'Atenció a l'Escola de Clickedu.

Enviament massiu de correu electrònic: podeu posar-vos en contacte amb tota la comunitat educativa (també és possible seleccionar el perfil que us interessa). És una bona opció per enviar comunicacions generals a través del correu electrònic, fins i tot a adreces que no teniu registrades a la plataforma.

Calendari: a través del calendari gestionat pel professorat, les famílies estaran informades de les activitats que proposeu als alumnes que vagin fent (entregues de treballs o tests en línia, per exemple). Pot consultar-se des de la versió web, des de l'app o, fins i tot, des d'Alexa, instal·lant l'skill de Clickedu.

Correus de les famílies a tutors i a secretaria: els responsables poden enviar correus electrònics al tutor i a secretaria sense necessitat de tenir la seva adreça.

 


 

VÍDEOS

Suro

Tests autoavaluatius

Creació d'un treball

Entrega i correcció d'un treball

Avaluar un treball

Recomanacions

Fòrum

Centre d'interès

Missatgeria interna - Configuració

Missatgeria interna - Enviament

Avisos del tutor