Guia cicles formatius

Vegeu les instruccions per configurar aspectes bàsics dels cicles formatius LOGSE i LOE

Índex:
Assignació dels alumnes a classes
Informar el curs de procedència dels alumnes
Introduir les dades sobre les condicions d'accés
Introducció manual de notes de cursos anteriors
Seleccionar les matèries que un alumne no ha de cursar
Configuració del tipus d'avaluacions
Avaluació a nivell de cicle
Avaluació a nivell de mòdul
Avaluació a nivell d'unitat formativa o mòdul
Resum de notes
Generar documentació
Veure les competències al certificat d'acreditació
Indicar unitats formatives o mòduls convalidats

 


 

ASSIGNACIÓ DELS ALUMNES A LES CLASSES

Administració > Acadèmic > Matèries i grups > Grups > (Assignar alumnes)

  


 

INFORMAR EL CURS DE PROCEDÈNCIA DELS ALUMNES

Administració > Gestió d'usuaris >  (Alumne)

Aquesta informació la recollirà el fitxer que generareu per al SII (sistema d'intercanvi d'informació). Entre les opcions hi trobareu les que indica la guia MAT 15-16.

  


 

INTRODUIR LES DADES SOBRE LES CONDICIONS D'ACCÉS

Matèries > Alumnes > un alumne > Edita informació de l'etapa > Condicions d'accés

  


 

INTRODUCCIÓ MANUAL DE NOTES DE CURSOS ANTERIORS

Administració > Gestió d'usuaris > un alumne >  (Alumne) > Alta curs

Marqueu Internes a Origen de les notes i després ja les podeu introduir clicant la icona  (Notes) del curs corresponent.

  


 

SELECCIONAR LES MATÈRIES QUE UN ALUMNE NO HA DE CURSAR

Administració > Gestió d'usuaris > un alumne >  (Alumne)  >  (Modificar matèries)

  


 

CONFIGURACIÓ DEL TIPUS D'AVALUACIONS 

— LOGSE: Administració > Acadèmic > Configuracions > Cicles formatius

— LOE: ja ve per defecte la configuració Nota final i no es pot modificar.

 


 

AVALUACIÓ A NIVELL DE CICLE

— LOGSE: Matèries > La meva classe > Notes de mòduls i cicles de Cicles formatius LOGSE

— LOE: Matèries > El meu cicle

Quan feu l’acció de calcular podreu clicar Assignar (col·locar la nota calculada com a nota final) o bé entrar-la manualment i modificar la calculada. Si la nota de cicle és suspesa, l’acció d’assignar no trasllada la nota, però sí que podeu introduir-la manualment a la casella de la nota modificada.

  


 

AVALUACIÓ A NIVELL DE MÒDUL

— LOGSE: Matèries > La meva classe > Notes de mòduls i cicles de Cicles formatius LOGSE

— LOE: Matèries > caixa del mòdul

   


 

AVALUACIÓ A NIVELL D'UNITAT FORMATIVA O MÒDUL

Administració > Gestió d'usuaris >  (Alumne) > un curs >  (Notes)

Per als cicles formatius LOE, la convocatòria ordinària és obligatòria i l'extraordinària és opcional. També es pot seleccionar l'opció NP (No presentat), que no computarà en la documentació oficial.

Cal que el professor hagi tancat les avaluacions del mòdul o de la unitat formativa perquè apareguin els ítems en pantalla.

  


 

RESUM DE NOTES

Matèries > Avaluacions > un grup > una matèria > Resum: Veure

 


 

GENERAR DOCUMENTACIÓ

— Per a tots els alumnes: Matèries > Avaluacions

— Alumne per alumne: Administració > Gestió d'usuaris > un alumne >  (Alumne) >  (Documentació)

Clickedu ofereix l'opció de generar alguns models de la documentació oficial en castellà, però recordeu que els models que Ensenyament té publicats no inclouen aquesta traducció.

  


 

VEURE LES COMPETÈNCIES AL CERTIFICAT D'ACREDITACIÓ

— Per veure les competències al document 'Certificat d'acreditació de competències', cal que aquestes competències tinguin les frases definides a Administració > Acadèmic > Estructura de cursos > franja de dades de color lila Cicles formatius > i cliqueu el botó del paper (Competències de cicles) > columna 'Nom de frases'.

Si les dades de la columna estan a zero, no apareixen les competències al document. S'ha d'indicar alguna frase. Ho podeu fer clicant a la icona de l'ull.

  


 

INDICAR UNITATS FORMATIVES O MÒDULS CONVALIDATS 

Administració > Gestió d'usuaris >  (Alumne) > Editar convalidacions > Afegir convalidació

Les convalidacions no s'han de tractar com a exempcions. Malgrat que són matèries que l'alumne no haurà de cursar, sí que s'han de tractar com a tals donant-les d'alta i no traient-les de les matèries que l'alumne no ha de cursar.

Escolliu l'assignatura que voleu convalidar i, tot seguit, el tipus de convalidació. Afegiu la nota i el motiu. Recordeu que, si afegiu una nota, aquesta comptarà per a la nota final del Cicle Formatiu. 

               

En el cas de Catalunya es convaliden les Unitats Formatives i s'afegeixen més tipus de convalidació. Recordeu que, si afegiu una nota a la Unitat Formativa, aquesta comptarà o no (si escolliu (---)) per a la mitjana del mòdul.