Pràctiques d'empresa

Per gestionar les pràctiques d'empresa dels cicles formatius

Clickedu disposa d’un apartat específic per gestionar les pràctiques d’empresa o la formació en centres de treball (FCT), en el qual podeu relacionar els alumnes a les empreses on hauran de fer les pràctiques, fer seguiments i avaluar-los.

Índex:
Configuració del mòdul
Funcionament del mòdul
Convalidacions

  


 

CONFIGURACIÓ DEL MÒDUL

a) LOGSE

1. Des del bloc Administració, accediu al mòdul Acadèmic i cliqueu la pestanya Matèries i grups.

2. Seleccioneu el curs al desplegable i cliqueu Nova matèria

3. Poseu-li de nom FCT - Formació en centres de treball, ompliu la resta de dades i cliqueu Guardar.

El codi que li assigneu ha de ser numèric.

Creeu-hi també un crèdit. El tipus de matèria associat a aquest serà Comuna - Pràctiques d'empresa (que es configurarà automàticament en crear el crèdit).

Els mòduls d'aquest tipus només podran tenir un crèdit. Si proveu de crear-ne més, us apareixerà un avís i no us ho deixarà fer.

 

b) LOE 

1. Des del bloc Administració, accediu al mòdul Acadèmic i cliqueu la pestanya Estructura de cursos.

2. Busqueu un cicle formatiu LOE i cliqueu  (Editar titulació). 

3. Cliqueu el botó Nou mòdul.

Poseu-li el nom Pràctiques d'empresa.

Al desplegable, seleccioneu el tipus Formació centre de treball (FCT).

El codi que li assigneu ha de ser numèric.

4. Ompliu la resta de dades i cliqueu Guardar.

5. Torneu a Estructura de cursos i cliqueu  (Unitats formatives) de la titulació a la qual acabeu d'afegir-li el mòdul.

6. Cliqueu la icona  (Editar unitats formatives) del mòdul Pràctiques d'empresa i afegiu-li la unitat formativa.

El tipus de matèria associat a aquesta serà Comuna - Pràctiques d'empresa (que es configurarà automàticament en crear la UF).

Els mòduls d'aquest tipus només podran tenir una unitat formativa. Si proveu de crear-ne més, us apareixerà un avís i no us ho deixarà fer.

 7. Cliqueu Guardar.

  


 

FUNCIONAMENT DEL MÒDUL

La gestió d’aquest mòdul consta de dues fases: la creació de les empreses i  l'assignació de les pràctiques als alumnes.

1. Des del bloc Matèries, entreu al mòdul Pràctiques d'empresa.

  • Permís necessari: Permet administrar pràctiques a empreses

2. Cliqueu el botó Administrar empreses.

Si teniu empreses on els vostres alumnes fan les pràctiques creades, apareixeran en un llistat.

Per cada empresa que tingueu creada podeu clicar:
Veure () per veure les dades de l'empresa i els alumnes que hi ha assignats.
Editar () per modificar les dades de l'empresa.
Veure alumnes () per veure els alumnes que hi ha assignats.
Eliminar () per esborrar-la si encara no hi teniu alumnes assignats.

               

3. Per donar d'alta una nova empresa cliqueu el botó Nova empresa.

               

4. Ompliu les dades i cliqueu Guardar.

  


 

CONVALIDACIONS

En el cas que hàgiu de convalidar les pràctiques d’empresa, ho haureu de fer en dos llocs: al mòdul i al crèdit o unitat formativa.

1. Des del bloc Administració, entreu al mòdul Acadèmic i cliqueu la pestanya Matèries i grups.

2. Escolliu el curs on hi ha la FCT i administreu aquella matèria clicant la icona  (Administrar matèria).

3. Ara, des d'Administració entreu al mòdul Gestió d'usuaris i escolliu l'alumne concret clicant  (Alumne).

4. Baixeu fins al cicle i, a l'apartat Accions cliqueu Editar convalidacions.

5. Cliqueu el botó Afegir convalidació i empleneu les dades.

               

6. Cliqueu Guardar.

Si voleu entrar la convalidació de manera manual, ho podeu fer des d'Administració > Gestió d'usuaris > un alumne >  (Alumne). Aneu a l'apartat del curs i cliqueu la icona  (Notes). A la nota de la matèria de pràctiques, poseu-li un 5.