Crear o editar un cicle formatiu

Per donar d'alta o editar una titulació de cicles formatius

Clickedu disposa d'un bloc de gestió dels cicles formatius adaptats a l'antiga LOGSE (Llei orgànica general del sistema educatiu) i a la LOE (Llei orgànica d'educació). Des d'aquí veureu les accions que podeu fer per cada cicle que tingueu i com crear-ne de nous.

  • Permís necessari: Gestionar cicles formatius

 


 

1. Des del bloc Administració, entreu al mòdul Acadèmic i cliqueu la pestanya Estructura de cursos.

2. Baixeu fins a l'apartat Cicles formatius.

Des d'aquí podreu gestionar tots els cicles formatius del centre, juntament amb els seus mòduls i les seves unitats formatives o crèdits, depenent si es tracta de titulacions LOGSE o LOE.

Per cada titulació que tingueu creada podeu clicar les següents opcions:
Continguts i eines de les matèries () per afegir-hi els continguts i eines.
Control de l'aula () per afegir-hi els paràmetres de control de l'aula.
Visió de les famílies () per configurar la plataforma dels pares i els alumnes d'aquell cicle.
Editar titulació () per modificar les dades d'aquella titulació.
Veure estructura () per veure l'estructura dels cursos i afegir els crèdits dels cicles formatius LOGSE.
Unitats formatives () per gestionar les diferents unitats formatives de cada mòdul dels cicles formatius LOE.
Esborrar titulació () per esborrar aquell cicle si encara no té mòduls assignats.

               

3. Cliqueu  (Crear cicle formatiu).

               

3. Empleneu els camps amb la informació requerida.

Podeu afegir-hi un Reial decret. En el moment en què perdi la vigència, poseu-li una data final i creeu una nova titulació amb l'actual.

Vegeu les consideracions per a la configuració d'una titulació LOE.

4. Cliqueu Guardar

En qualsevol moment podeu editar aquestes dades clicant Editar titulació ().