Estructura

Clickedu disposa d’un bloc de gestió dels cicles formatius adaptat a la LOGSE (Llei orgànica general del sistema educatiu).

  • Permís necessari: Gestionar cicles formatius

  


A Clickedu, els crèdits LOGSE tenen el mateix tracte que les matèries.

1. Des del bloc Administració, entreu al mòdul Acadèmic i cliqueu la pestanya Estructura de cursos.

2. Busqueu un cicle LOGSE i cliqueu (Veure estructura).

3. Cliqueu la icona  (Nou crèdit).

              

4. Ompliu les dades. Tingueu en compte que:
— A Nom de la matèria heu d'escriure el nom del crèdit.
— A Curs heu d'escollir el número del curs (1r o 2n), no l'etapa.
— A Tipus de matèria heu d'indicar si és comuna, optativa o si és un crèdit complementari.
— A Codi del mòdul heu d'escriure l'abreviatura o el codi del mòdul.
— A Hores del crèdit heu d'escriure les hores totals que durarà el crèdit.
— A Nom del mòdul heu d'escollir el mòdul LOGSE al qual pertany el crèdit.

És important que tots els crèdits del mòdul tinguin el mateix codi. Si tenen codis diferents, Clickedu no en farà l'agrupació de manera correcta.

5. Cliqueu Acceptar.

Per defecte l’alumne cursa tots els crèdits de la classe, però es pot indicar si n'hi ha algun que no fa, o bé, si en fa algun d’una altra classe, curs o cicle. Podeu indicar-ho des d'Administració >  Gestió d'usuaris > un alumne >  (Alumne) > Modificar matèries. Allà es treuen les que no cursen o s’afegeixen les que cursa d’altres classes, cursos o cicles. Això us serà útil per no haver de muntar grups per a totes les possibles combinacions.