Permisos. Web

Descripció dels permisos de Web


A continuació es descriu la funcionalitat dels permisos que podeu trobar a Administració > Permisos > un equip, càrrec o perfil >  (Editar) > Web.

Consulteu l'índex de permisos per trobar aquell que busqueu.

 


 

ADMINISTRAR EL BLOC WEB

Permet accedir al bloc Web i administrar tota la pàgina de l’escola.

Està pensat per als administradors del web a l’escola.


ADMINISTRAR PARCIALMENT EL BLOC WEB. ELS USUARIS AMB AQUEST PERMÍS NO EN PODEN TENIR CAP ALTRE

Permet accedir NOMÉS al bloc Web i configurar punts concrets de la pàgina de l’escola. L’usuari amb aquest permís no pot accedir a cap altre bloc.

Cal especificar, un cop assignat el permís a un perfil d’usuari o càrrec, els permisos web específics.

Està pensat per a usuaris externs de l'escola que han d'administrar el web.