Itinerari de seguiment multilateral de l'alumne

 

QÜESTIONARIS I TESTS

   
   
Qüestionari inicial de l'itinerari
 
Funcionalitats per posar en marxa
 
Primer test autoavaluatiu
 
Segon test autoavaluatiu
 

 

DOIP

   
   
 
 
 
 
 
Realitzar la intervenció del DOIP  

 

COMPORTAMENT

   
   
 
 
Mèrits  
Comportament com a docent  

 

SOCIOGRAMES

   
   
   Rúbriques  

 

TUTORIA

   
   
Fulls de seguiment tutorial  
Seguiment tutorial  
Tutor personal  

 

ENTREVISTES

   
   
Crear entrevistes Crear una entrevista
Entrevistes pendents de concertar Demanar una entrevista
Demanar una entrevista als pares Realitzar i registrar una entrevista

 

CONSELL ORIENTADOR

 
   
Consell orientador LOEM ESO: Consell d'Orientació

 

MEDICACIONS

   
   
Medicacions