Itinerari per mesurar l'escola

 

QÜESTIONARIS I TESTS

   
   
Qüestionari inicial (I)
 
Qüestionari inicial (II)
 
Test d'espais del centre i inventari
 
Test d'incidències
 
Test d'autoritzacions
 
Pràctica de la segona sessió
 

 

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ

   
   
Avaluació dels resultats d'una enquesta 
 
 
 
 
 
Visió dels alumnes i els pares  

 

ESPAIS DEL CENTRE I INVENTARI

   
   
Crear els espais del centre
 
 
Inventari  

 

PARÀMETRES DE QUALITAT

   
   
 
  Formats de treball  
 
 
 
 
 
 

 

ESTADÍSTIQUES DEL CENTRE

   
   
Estadístiques del centre: Llistats  

 

AUTORITZACIONS

   
   
 
 
Gestionar les respostes de les autoritzacions  

 

FORMACIONS DELS DOCENTS

   
   
Formacions professorat